برچسب: بازاریابی دیجیتال

    اصول کانتنت مارکتینگ یا بازاریابی محتوا

    اصول کانتنت مارکتینگ یا بازاریابی محتوا

    دیجیتال مارکتینگ شاخه های مختلفی دارد اما اگر دنبال راهی اصولی و ماندگار هستید برروی کانتنت مارکتینگ یا بازاریابی محتوا تمرکز بیشتری داشته باشید. هر کارشناس دیجیتال مارکتینگ قبل از شروع به کار می بایست با در نظرگرفتن مباحث اینباند مارکتینگ،…