برچسب: social networking

مهمترین شبکه های اجتماعی

شبکه اجتماعی چیست ؟

شبکه اجتماعی چیست؟ بنابر تعریف ویکی پدیا، شبکه اجتماعی مجازی بستری برای ارتباط نزدیک و تبادل نظر فرد با فرد ،سازمان با سازمان و فرد با سازمان می باشد. بنابراین تمامی افراد و سازمان ها در بستری یکسان پس از…

8